• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Masaż terapeutyczny: Korzyści dla ciała i umysłu

Dziś niesłychanie mnóstwo mówimy o leczeniu alkoholizmu oraz rosnącej ilości chorych. Słuchamy również, że kurowanie alkoholizmu nie przyniosło skutku, bowiem osoba uzależniona powróciła do nałogu – wtenczas należałoby uczynić ANCHOR. Jednak, aby rozpocząć leczenie wypada zwrócić uwagę na przyczynę tej choroby, a przyczyn niestety nie brakuje. Najczęstsze to niepowodzenia w życiu prywatnym np. nieudany związek czy też małżeństwo, śmierć lub choroba osoby bliskiej. Na domiar tego utrata pracy, nieumiejętność znalezienia nowatorskiej posady. Przyczyną ma prawo być też przesadny stres w pracy, niedocenianie przez osoby bliskie lub także szefostwo, nazbyt mała pewność siebie. Wielu ludzi schorowanych na alkoholizm jest słabych psychicznie, wskutek tego też nie rozwiązują swoich problemów, a uciekają od nich np. poprzez nadmierne spożywanie alkoholu, które w szeregu przypadków doprowadza do alkoholizmu. Wobec tego też, jeżeli poznamy przyczynę alkoholizmu mamy wówczas większe szanse na pojętną pomoc osobie chorej i jej wyleczenie. Życie, bo w trzeźwości jest niemało ciekawsze.

1. Sprawdź tutaj

2. Wiadomości

3. Otwórz link

4. Kontakt

5. Recenzje

Categories: Edukacja

Comments are closed.